Website Banner
ผ่านการรับรองมาตราฐาน
 ISO 9001 : 2015
จากสถาบัน URS

 หลักในการบริหารการจัดการ 


Quality


Cost


Delivery


Service
ติดต่อสอบถาม พนักงานขาย ประจำสำนักงานใหญ่
โทร : 02-769-1515   แฟกซ์ : 02-769-1577
   ชื่อ เบอร์มือถือ  เบอร์ตรง ID Line   E-mail

คุณนิชาพัฒน์(หน่อย) 085-487-0283
02-769-1519 0854870283  nichapat@siamfastener.com

คุณปิยธิดา(โฟร์) 085-661-7129 02-769-1523 0856617129 piyatida@siamfastener.com

คุณนันทยา(ตุ๊กตา)   085-661-7130 02-769-1524 0856617130  nanthaya@siamfastener.com
คุณพีรวิชญ์(เบน) 090-880-6147 02-769-1521 0908806147 peerawit@siamfastener.com
คุณเพชรา(เมย์) 090-880-6153 02-769-1513 0908806153  petchara@siamfastener.com

คุณทรงกลด(ซัน) 065-716-8554 02-769-1520 0657168554 Songklod@siamfastener.com 
 คุณศิรินภา(เปรี้ยว) 090-880-3182   02-769-1517 SFC0908823182  sirinapa@siamfastener.com 
คุณสิรินยา(เอิร์น) 065-716-8553   02-769-1520 0657168553  sirinya@siamfastener.com 
 คุณเรือศักดิ์(เอ)         085-661-7128     02-769-1520  0856617128    rueangsak@siamfastener.com

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถาม พนักงานขาย ประจำสาขาในภาคอีสาน
โทร : 044-081-151   แฟกซ์ : 044-081-155
   ชื่อ เบอร์มือถือ  เบอร์ตรง ID Line   E-mail
 
คุณพวงผกา(นิ่ม)
 065-716-0840 044-081-151  0657160840  phuangphaka@siamfastener.com 
คุณศักดา(ต่าย)
065-716-0841
044-081-151
0657160841
sakda@siamfastener.com

คุณธิติกาญจน์(อ้อย)
085-487-0282
-
085-487-0282
thitkarn@siamfastener.com
คุณอัญชลี(อีส) 065-176-0848 044-081-151 0657160848 anchalee@siamfastener.com
  คุณนภาพร(บุ๋มบิ๋ม)  065-716-0845  044-081-151  0657160845         napapron@siamfastener.com 
   คุณอชิญาณ์(นุช)    065-176-0846  044-081-151  0651760846        achiraya@siamfastener.com     
                         บริษัท สยาม ฟาสเทนเนอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)   
  35/11,35/16 หมู่7 ซ.กิ่งแก้ว64 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
  โทร 02-769-1515 แฟกซ์ 02-769-1577   E-mail :info@siamfastener.com 
   
        บริษัท สยาม ฟาสเทนเนอร์ จำกัด (สาขาโคราช)    
  208 หมู่ 11 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30130 
  โทร 044-081-151 แฟกซ์ 044-081-155   E-mail :info_korat@siamfastener.com 
 
หมวดกระทู้
สอบถามราคาสินค้า
เชิญที่นี่
ฝาก e-mail / Mobile ให้ติดต่อกลับ
เชิญที่นี่
Current Pageid = 9